Dôležité termíny v LS 2019

Napísal Roman Pašteka, v Aktuality

Terénny kurz s geof. aparatúrami 29.4. – 6.5.2019, Modra, Hainburg/Donau
Obhajoby DP a Mgr. štátnice: 4.6.2019, 9.00 hod., G-337
Obhajoby BP: 17.6.2019, 10.00 hod., G-337

Trackback von deiner Website.