stretnutie absolventov katedry (pri príležitosti 50. výročia jej založenia) – 28.11.2019, od 18.00 hod., Prif UK Bratislava

Napísal Roman Pašteka, v Aktuality

Milí absolventi našej katedry.
Pozývame vás na stretnutie pri príležitosti 50. rokov od založenia našej katedry, ktoré bude 28. novembra 2019 od 18.00 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (Mlynská dol.) v miestnosti B1-301 a v respíriu pavilónu B1.

Program stretnutia:
– otvorenie
– stručná história katedry
– príhovory hostí
– odovzdanie pamätných listov
– spoločenský večer.

Záujemci – prihláste sa prosím formou e-mailu na adrese:     roman.pasteka@uniba.sk
S pozdravom
Roman Pašteka, Miroslav Bielik a pracovníci katedry

  

Trackback von deiner Website.