Miestna pamäť: medzinárodná súťaž projektu LoCloud

Napísal cheap viagra canada, v overnight cialis

Miestna pamäť: medzinárodná súťaž projektu LoCloud

Ako súčasť projektu LoCloud, je vyhlásená súťaž s cieľom podnietiť záujem účastníkov o preskúmanie svojho obľúbeného miesta alebo časti miestnej histórie prostredníctvom portálu Europeana a prezentovať svoje skúsenosti on-line na web stránkach, blogu alebo videu.

Finalisti budú pozvaný na prezentáciu svojich príspevkoch na záverečnej konferencií projektu LoCloud, ktorá sa uskutoční v krásnom historickom meste Amersfoort v Holandsku 5.februára 2016. Všetky príspevky, ktoré sa dostanú do užšieho výberu budú uverejnené na web stránkach LoCloud.

Víťazi obdržia ako cenu tablet a ich víťazný príspevok bude uverejnený na web stránkach LoCloud a Europeana.

Kto sa môže zúčastniť?

Radi by sme vyzvali k účasti kurátorov miestnych kultúrnych inštitúcií, záujemcov o miestnu históriu, kronikárov a študentov.

Aké príspevky hľadáme?

Tešíme sa nové práce, ktoré ukazujú ako ste preskúmali miestnu históriu alebo obľúbené miesto pomocou portálu Europeana. Napríklad: http://vimeo.com/62602290. Váš príspevok by mal:

 • zaujať
 • ukázať Vaše objavy v miestnej histórií s využitím obrázkov, filmov, textov, zvukových záznamov a 3D záznamov
 • podeliť sa o Vašu skúsenosť s portálom Europeana
 • prezentovať Vaše zistenia vizuálnou formou

Váš príspevok môže mať formu súboru web stránok, blogu alebo videa, napríklad:

 • výstavy o Vašom obľúbenom mieste
 • príbehu o Vašom meste alebo obci
 • prechádzky alebo trasy vo Vašom okolí

Príspevok musí byť dostupný on-line.

Digitálny obsah

Môžete použiť digitálne dokumenty (obrázky, textové dokumenty, videa, zvukové záznamy), ktoré nájdete na http://europeana.eu, ale je treba zároveň dodržať autorské práva (licencie) uvedené pri týchto dokumentoch. Ďalšie informácie o licenciách nájdete na http://creativecommons.org/licenses/. Hľadajte dokumenty na portáli Europeana označené týmito licenciami:

 • Public Domain
 • CC-BY
 • CC BY-SA
 • CC BY-NC
 • CC BY-SA-NC

Pre použitie digitálnych dokumentov uvedených pod ostatnými licenciami je nutné kontaktovať inštitúcie, ktoré dokumenty vlastnia a požiadať ich o povelenie ich použitia.

Očakávame, že Váš príspevok bude prevažne vizuálny. Môžete však zahrnúť text alebo hovorené slovo v ktoromkoľvek európskom jazyku. Vzhľadom k tomu, že víťazné práce budú predvedené ľuďom z celej Európy, doporučujeme aby texty boli jednoduché, aby si Vaše záznamy mohli všetci vychutnať. Náš príklad ukazuje ako by to mohlo fungovať: http://vimeo.com/62602290.

Pri spracovaní Vášho príspevku je tiež možné využiť nové aplikácie projektu LoCloud pod názvom LoCloud Collections https://www.locloudhosting.net/, kde je možné vytvoriť si vlastnú digitálnu zbierku dokumentov a publikovať ich na vlastnej web stránke, pričom takto uložené dokumenty je možné následne veľmi ľahko publikovať aj na portáli Europeana. Služba LoCloud Collections je do určitého (malého) objemu zadarmo.

 

Ako sa prihlásiť?

Pre účasť v súťaži a podania Vaších príspevkov je potrebné vyplniť jednoduchý formulár, ktorý musí obsahovať odkaz na Váš príspevok – kde je možné ho vidieť on-line.

 

Termíny súťaže

Zahájenie súťaže: 1.3. 2015

Podanie národným organizátorom do: 01.10.2015

Nominácie do medzinárodného kola súťaže: 01.11.2015

Záverečná konferencia a ocenenie víťazov: 05.02.2016

Zástupcovia finalistov budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien a ich ubytovanie a náklady budú pokryté vyhlasovateľom súťaže – projektom LoCloud.

 

Výberová komisia

Národná výberová komisia bolo menovaná národným koordinátorom (Univerzita Komenského) v zložení Martin Krajňák a René Putiška. Komisia posúdi podané príspevky a nominuje tri z nich do medzinárodného kola súťaže.

Medzinárodná výberová komisia vyhodnotí všetky nominované príspevky a vyberie víťaza súťaže.

Medzinárodnú komisiu tvoria:

Gunnar Urtegaard, Národný archív Nórska

Jill Cousins, Europeana

Henk Alkemade, Cultureelergfoed Holandsko

 

Kontakty

Pre ďalšie informácie kontaktujte: competition@locloud.eu (v anglickom jazyku), krajnak@fns.uniba.sk (v slovenskom jazyku).

 

 

 

Miestna pamäť: Prihláška

Názov príspevku*
Internetový odkaz (link)*
Popis príspevku (max. 150 slov)*

 

Mená autorov*

 

Email*
Krajina*
Inštutúcia (ak je možné uviesť)
Krátky životopis autorov (max. 100 slov)

 

 

Univerzita Komenského pomôže účastníkom, ktorý budú nominovaný do medzinaárodného kola s podávaním ich popisu práce v anglickom jazyku.

Trackback von deiner Website.