Výsledky vyhľadávania pre ‘’

Fotogaléria

Napísal kaegadmin, v

Niekoľko zaujímavých fotiek z typického geofyzikálneho života… Typicke situacie z geofyzikalneho zivota Dobšinská ľadová jaskyňa

Zamestnanci

Napísal kaegadmin, v

    ZAMESTNANCI ODDELENIA APLIKOVANEJ GEOFYZIKY: Prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD. Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.  doc.RNDr. Andrej Mojzeš, PhD. doc.RNDr. Roland Karcol, PhD. RNDr. René Putiška, PhD. RNDr. Bibiana Brixová, PhD. Mgr. Ivan Zvara, PhD. Anna Valenteje – sekretariát Externí učitelia katedry: Mgr. David Kušnirák, PhD. Doc. RNDr. Vojtech Gajdoš, CSc. Doc. RNDr. Jozef […]

levitra dosage maximum

Napísal kaegadmin, v

Aplikovaná geofyzika je súčasťou vied, ktoré merajú a vyhodnocujú fyzikálne polia Zeme a zameriava sa na ich štúdium s cieľom riešenia stavby litosféry – od prvých centimetrov pod zemským povrchom až do hĺbok rádovo stoviek kilometrov. Jej úlohou je detekcia a popis rôznych podpovrchových objektov – ide najmä o geologické, pedologické, hydrogeologické, ložiskové, archeologické a […]