Zamestnanci

 

 

ZAMESTNANCI ODDLENIA APLIKOVANEJ GEOFYZIKY:

Prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc. 

RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

RNDr. René Putiška, PhD.

RNDr. Bibiana Brixová, PhD.

RNDr. Roland Karcol, PhD.

Anna Valenteje – sekretariát

Externí učitelia katedry:

Mgr. David Kušnirák, PhD.

Doc. RNDr. Vojtech Gajdoš, CSc.

Doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.

Doc. RNDr. Sebastán Ševčík, CSc.

Doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.

RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.

Doc. Mgr. Peter Guba, PhD.

Doktorandi:

Mgr. Ivan Zvara

Mgr. Erik Andrássy

Mgr. Ema Nogová (SAV)

Mgr. Dominika Godová  (SAV)

Mgr. Martin Šugár (SAV)

Mgr. Michal Hoffman (SAV)