Zamestnanci

 

 

ZAMESTNANCI ODDELENIA APLIKOVANEJ GEOFYZIKY:

Prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc. 

doc.RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

doc.RNDr. Roland Karcol, PhD.

RNDr. René Putiška, PhD.

RNDr. Bibiana Brixová, PhD.

Mgr. Ivan Zvara, PhD.

Anna Valenteje – sekretariát

Externí učitelia katedry:

Mgr. David Kušnirák, PhD.

Doc. RNDr. Vojtech Gajdoš, CSc.

Doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.

Doc. RNDr. Sebastán Ševčík, CSc.

Doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.

RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.

Doc. Mgr. Peter Guba, PhD.

Doktorandi:

Mgr. Erik Andrássy

Mgr. Ema Nogová (SAV)

Mgr. Dominika Godová  (SAV)

Mgr. Martin Šugár (SAV)

Mgr. Michal Hoffman (SAV)

Mgr. Lenka Ondrášová (SAV)