Prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

vedúci oddelenia

Profesionálna orientácia: štúdium potenciálových polí Zeme (gravimetria, magnetometria), vývoj
interpretačných metód a transformácií potenciálových polí, aplikačná oblasť: plytká geofyzika
(použitie geofyzikálnych metód pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície a archeologických objektov)

Prehľad publikačnej činnosti (databáza EPČ):
link na stránku publikačnej činnosti PriF UK – EPC

Vybrané publikácie:

Zahorec, Pavol – Papčo, Juraj – Pašteka, Roman – Bielik, Miroslav – Bonvalot, Sylvain – Braitenberg, Carla – Ebbing, Jörg – Gabriel, Gerald – Gosar, Andrej – Grand, Adam – Götze, Hans-Jürgen – Hetényi György – Holzrichter, Nils – Kissling, Edi – Marti, Urs – Meurers, Bruno – Mrlina, Jan – Nogová, Ema – Pastorutti, Alberto – Salaun, Corinne – Scarponi, Matteo – Sebera, Jozef – Seoane, Lucia – Skiba, Peter – Szücs, Eszter –Varga, Matej: The first pan-Alpine surface-gravity database, a modern compilation that crosses frontiers: Earth System Science Data. – Vol. 13, No. 5 (2021), s. 2165-2209.

Pašteka, Roman – Kušnirák, Dávid: Role of Euler Deconvolution in Near Surface Gravity and Magnetic Applications. Chapter in monograph “Advances in Modeling and Interpretation in Near Surface Geophysics”, Springer Nature, (2020). s. 223-262.

Pašteka, Roman – Mikuška, Ján – Meurers, Bruno, Eds.: Understanding the Bouguer Anomaly: A Gravimetry Puzzle. Monograph, Elsevier, (2017).

Florio, G. – Fedi, M. – Pašteka, Roman: On the Application of Euler Deconvolution to the Analytic Signal. In: Geophysics. – Vol. 71, No. 6 (2006), s. L87-L93.

Mikuška, Ján – Pašteka, Roman  – Marušiak, Ivan: Estimation of distant relief effect in gravimetry. In: Geophysics. – Vol. 71, No. 6 (2006), s. 59-69.

Bilgili, Filiz – Götze, Hans-Jürgen – Pašteka, Roman – Schmidt, Sabine – Hackney, Ron: Intrusion versus inversion – a 3D density model of the southern rim of the Northwest German Basin. In: International Journal of Earth Sciences. – Vol. 98, No. 3 (2009), s. 571-583.

Elysseieva, I. S. – Pašteka, Roman: Direct interpretation of 2D potential fields for deep structures by means of the quasi-singular points method. In: Geophysical Prospecting. – Vol. 57, No. 4 (2009), s. 683-705.

Pašteka, Roman – Richter, F. P. – Karcol, Roland – Brazda, K- Hajach, M.: Regularized derivatives of potential fields and their role in semi-automated interpretation methods. In: Geophysical Prospecting. – Vol. 57, No. 4 (2009), s. 507-516.

Pánisová, Jaroslava  – Pašteka, Roman – Papčo, Juraj – Fraštia, Marek: The calculation of building corrections in microgravity surveys using close range photogrammetry. In: Near Surface Geophysics. – Vol. 10, No. 5 (2012), s. 391-399.

Pašteka, Roman – Karcol, Roland – Kušnirák, David – Mojzeš, Andrej: REGCONT: A Matlab based program for stable downward continuation of geophysical potential fields using Tikhonovregularization. In: Computers & Geosciences. – Vol. 49, December (2012), s. 278-289.

Pánisová, Jaroslava – Fraštia, Marek – Wunderlich, Tina – Pašteka, Roman – Kušnirák, David: Microgravity and Ground-penetrating Radar Investigations of Subsurface Features at the StCatherine’s Monastery, Slovakia. In: Archaeological Prospection. – Vol. 20, No. 3 (2013), s. 163-174.

Florio, Giovanni – Fedi, Maurizio – Pašteka, Roman: On the estimation of the structural index from low-pass filtered magnetic data. In: Geophysics. – Vol. 79, No. 6 (2014), s. 367-380.

Putiška, René  – Kušnirák, David – Dostál, Ivan – Lačný, Alexander – Mojzeš, Andrej – Hók, Jozef – Pašteka, Roman – Krajňák, Martin – Bošanský, Marián: Integrated Geophysical and Geological Investigations of Karst Structures in Komberek, Slovakia. In: Journal of Cave and Karst Studies. – Vol. 76, No. 3 (2014), s. 155-163.

Rabbel, Wolfgang – Erkul, Ercan – Stümpel, Harald – Wunderlich, Tina – Pašteka, Roman  – Papčo, Juraj – Niewöhner, Philipp  – Baris, Serif – Cakin, O. – Peksen, E. : Discovery of aByzantine Church in Iznik/Nicaea, Turkey: an Educational Case History of Geophysical Prospecting with Combined Methods in Urban Areas. In: Archaeological Prospection. – Vol. 22, No. 1 (2015), s. 1-20.

Pánisová, Jaroslava – Murin, Igor – Pašteka, Roman – Haličková, Jana – Brunčák, Peter – Pohanka, Vladimír – Papčo, Juraj – Milo, Peter: Geophysical fingerprints of shallowcultural structures from microgravity and GPR measurements in the Church of St. George, Svaty Jur, Slovakia. In: Journal of Applied Geophysics. – Vol. 127, April (2016), s. 102-111.

Karcol, Roland – Pašteka, Roman : Density function evaluation from borehole gravity meter data – regularized spectral domain deconvolution approach. In: Geophysical Prospecting. – Vol. 65, No. 1 (2017), s. 365-378.

Elysseieva, I.S. – Pašteka, Roman : Review Paper: Historical development of the total normalized gradient method in profile gravity field interpretation. In: Geophysical Prospecting. – Vol. 67, No. 1 (2019), s. 188-209.

Karcol, Roland – Pašteka, Roman : On the Two Different Formulas for the 3D Rectangular Prism Effect in Gravimetry. In: Pure and Applied Geophysics. – Roč. 176, č. 1 (2019), s. 257-263.

Paoletti, Valeria – Buggi, Antonio – Pašteka, Roman : UXO Detection by Multiscale Potential Field Methods In: Pure and Applied Geophysics. – Vol. 176, No. 10 (2019), s. 4363-4381.

Karcol, Roland – Pašteka, Roman : The combination of the regularized operators for horizontal/vertical differentiation and downward continuation in potential fields interpretation. In: Journal of Applied Geophysics. – Vol. 182 (2020), s. [1-11], art. no. 4188.

Pašteka, Roman – Pánisová, Jaroslava – Zahorec, Pavol – Papčo, Juraj – Mrlina, Jan – Fraštia, Marek – Vargemezis, George – Kušnirák, Dávid – Zvara, Ivan : Microgravity method in archaeological prospection: methodical comments on selected case studies from crypt and tomb detection. In: Archaeological Prospection. – Vol. 27, No. 4 (2020), s. 415-431.

Bielik, Miroslav – Kloska, Károly – Meurers, Bruno – Švancara, Jan – Wybraniec, Stanislaw – Fancsik, Tamas – Grad, Marek – Grand, Tomáš – Guterch, Aleksander – Katona, Martin – Królikowski, Czeslaw – Mikuška, Ján – Pašteka, Roman- Petecki, Zdzislaw – Polechońska, Olga – Ruess, Diethard – Szalaiová, Viktória – Šefara, Ján – Vozár, Jozef: Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region. In: Geologica Carpathica. – Vol. 57, No. 3 (2006), s. 145-156.

Projekty:
a) domáce projekty
1999 – 2001: VT projekt MŽP GP N.180 „Atlas geofyzikálnych máp a profilov: časť gravimetria“
(spoluriešiteľ, hlavný riešiteľ: Dr. P. Kubeš)

2000 – 2002: VEGA grant 2/7060/20 „Modelovanie tiažového poľa a reológia litosféry Západných
Karpát“ (spoluriešiteľ, hlavný riešiteľ: Doc. M. Bielik)

2002: Grant UK 63/2002/UK „Doplnkový geofyzikálny prieskum archeologickej lokality Katarínka“
(vedúci grantu)

2003 – 2005: štátny prierezový projekt 20/2003 „Vplyv geologických faktorov na kvalitu života –
geofyzikálne faktory (gravimetria)“ (spoluriešiteľ, hl. riešiteľ: Doc. V. Gajdoš)
2003 – 2005: VEGA grant 2/3004/23 „Litosféra Karpatsko-Panónskej oblasti: integrované
a multidisciplinárne modelovanie tiažového poľa“ (spoluriešiteľ, hlavný riešiteľ: Doc. M. Bielik)

2003 – 2005: VT projekt VTP/1011/2003„Geofyzikálne modelovanie priameho vyhľadávania
uhľovodíkov na lokalite Trhovište-Pozdišovce vo východoslovenskej panve“ (člen riešiteľského
kolektívu, hlavný riešiteľ: Prof. J. Šefara)

2005 – 2008: VEGA grant 1/3066/06 „Stabilné riešenie priamej a obrátenej úlohy gravimetrie s
cieľom skvalitniť geofyzikálnu interpretáciu litosféry Západných Karpát a ich okolitých
tektonických jednotiek“ (vedúci projektu)

2005 – 2008: VEGA grant 2/6019/06 „Rozvoj moderných metód interpretácie tiažového poľa Zeme
a ich integrácia pri štúdiu vlastností litosféry“ (zástupca vedúceho projektu, vedúci projektu:
RNDr. P. Vajda)

2005 – 2008: projekt APVT-51-002804 „Rozvoj, skvalitnenie a aplikácia progresívnych metód 2D a
3D interpretácie tiažového poľa v geofyzike a geológii“ (spoluriešiteľ, zodpovedný riešiteľ:
Doc. M. Bielik)

2006 – 2010: projekt APVV-99-002905 „Analýza vplyvu vzdialeného reliéfu a ďalších
odhadnuteľných globálnych vplyvov na merané hodnoty tiažového zrýchlenia a ich význam v
geofyzikálnej praxi“ (zástupca zodpovedného riešiteľa, zodpovedný riešiteľ: RNDr. J.
Mikuška)

2009 – 2011: VEGA grant 1/0461/09 „Paralelné a regularizované modelovanie potenciálových polí v
karpatsko-panónskej oblasti“ (vedúci projektu)

2009 – 2011: VEGA grant 2/0107/09 „Analýza robustnosti vybraných gravimetrických a
geodynamických interpretačných metód v geofyzikálnych obrátených úlohách“ (zástupca
vedúceho projektu, vedúci projektu: RNDr. P. Vajda)

2011 – 2014: projekt APVV-0194-10 „Bouguerove anomálie novej generácie a gravimetrický model
Západných Karpát“ (zodpovedný riešiteľ)

2012 – 2014: VEGA grant 1/0095/12 „Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s
cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu“ (zástupca vedúceho
projektu, vedúci projektu: Prof. M. Bielik)

2012 – 2014: VEGA grant 2/0067/12 „Integrácia geotermického modelovania do riešenia obrátenej
úlohy gravimetrie“ (zástupca vedúceho projektu, vedúci projektu: RNDr. P. Vajda)

2012 – 2015: projekt APVV-0724-11 „Štruktúra a tepelný stav litosféry Západných Karpát: potenciál
energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska“ (spoluriešiteľ, zodpovedný riešiteľ:
RNDr. P. Vajda)

2015 – 2018: VEGA grant 1/0141/15 „Geofyzikálny model litosféry Západných Karpát“ (zástupca
vedúceho projektu, vedúci projektu: Prof. M. Bielik)

2016 – 2019: VEGA grant 1/0462/16 „Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej
detekcie podpovrchových dutín v environmentálnych a archeologických aplikáciách“ (vedúci
projektu)

2017 – 2021: projekt APVV-16-0146 „Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych
parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát“ (spoluriešiteľ,
zodpovedný riešiteľ: Prof. M. Bielik)

2020 – 2023: VEGA grant 2/0100/20 „Hustotná analýza horninového prostredia na základe
povrchových a podzemných gravimetrických meraní“ (zástupca vedúceho projektu, vedúci
projektu: Dr. P. Zahorec)

2020 – 2024: projekt APVV-19-0150 „Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej
oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie“ (zodpovedný riešiteľ)
b) zahraničné projekty

1991 – 1992: Vedecko-výskumný projekt Rakúskej akadémie vied „Geophysik der Erdkruste- Die
Bearbeitung von Schwere- und Magnetfelddaten im Bereich der Ostalpen“ (člen riešiteľského
kolektívu, hlavný riešiteľ: Prof. W. Seiberl, Univerzita Viedeň, Rakúsko)

1995 – 1996: Tempus Phare „Individual project for further education of young university
teachers“, vedecký pobyt na Univerzite Viedeň, Rakúsko

1996 – 1997: Projekt Rakúskej geologickej služby 010G/96 „Durchführung geophysikalischer
Messungen der Filtrationspotentiale zur Bestimmung der oberflächenahen
Grundwasserströmungsrichtungen entlang des rechtsseitigen Ufers der March von Dürnkrut bis
Marchegg“ (spoluriešiteľ, hlavný riešiteľ: Doc. V. Gajdoš)

2000: projekt Geologickej služby Rakúska „TOMAVE – Geophysical measurements in the area of
Mt. Vesuvio, Campi Flegrei and on the island of Vulcano“ (terénny zber dát, hlavný riešiteľ:
Prof. W. Seiberl, Univerzita Viedeň, Rakúsko)

2001 – 2002: VT projekt rakúskej agentúry FWF P12343-GEO „Detailed gravity interpretation in
selected areas of the Eastern Alps“ (spoluriešiteľ, hlavný riešiteľ: Prof. B. Meurers, Univerzita
Viedeň, Rakúsko)

2003: projekt americkej agentúry ESTCP „Discrimination Against Naturally Occuring Magnetic
False Alarms“ (terénny zber dát, hlavný riešiteľ: Dr. C. Youmans, Environmental Division of
Montana Army National Guard, USA)

2005 – 2007: Socrates-Erasmus IP projekt 28321-IC-1-2003 „INTAGRAF – Alpine Gravity Field
Course“, (národný koordinátor, hlavný riešiteľ: Prof. H. Götze, Univerzita Kiel, Nemecko)

2008 – 2010: Erasmus LLP IP projekt DE-2007-ERA/MOBIP-ZuV01-28321-1 „INCA –
International Course on ArchaeoGeophysics“, (národný koordinátor, hlavný riešiteľ: Prof. W.
Rabbel, Univerzita Kiel, Nemecko)

2009 – 2010: individuálny grant Nemeckej výskumnej spoločnosti (DGF) Mercator INST 5659/1
(zodpovedný riešiteľ)

2012 – 2015: štrukturálny projekt EÚ, OP Výskum a vývoj: Univerzitný vedecký park Univerzity
Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086, (spoluriešiteľ, zodpovedný riešiteľ: Prof. V.
Kováč)

2017 – 2019: medzinárodná sieť „AlpArray“, kompilácia potenciálových polí v oblasti strednej
a západnej Európy, (národný koordinátor, hlavný riešiteľ: Prof. H. Götze, Univerzita Kiel,
Nemecko)

2018 – 2022: COST projekt CA17131 „SAGA – The soil science & archaeo-geophysics alliance:
going beyond prospection“, (managing commitee member; chair: Dr. C. Cuenca-García, NTNU
Trondhein, Nórsko)

Vedenie dizertačných prác:

P. Richter: Influence of norms and noise types on calculation of regularized derivatives in geophysics, 2004 (školiteľ konzultant)

I. Cerovský: Reweighted Focusing Inversion of Potential Field Data, 2005 (školiteľ konzultant)

R. Karcol: Regularized spectral domain deconvolution of density functions in gravimetry, 2011

J. Pánisová: Metodika mikrogravimetrických meraní v archeológii, 2013

D. Kušnirák: Paralelné modelovanie tiažového a jednosmerného odporového poľa, 2014

P. Zahorec: Riešenie problematiky výpočtu terénnych korekcií vo vysokohorských prostrediach, 2014

M. Krajňák: Inovácia výpočtu ÚBA na príklade prepočtu detailnej gravimetrickej databázy SR, 2017

I. Murín: Interpretácia údajov geofyzikálneho a diaľkového prieskumu Zeme v prípade pravekých mohýl: porovnávacia štúdia na lokalitách v Írsku a na Slovensku, 2018

I. Zvara: Vývoj numerických metód inverzie v interpretácii potenciálových pol, 2021