Učebné texty

Predmet: Fyzika Zeme, 1. ročník, bakalársky program Geológia

Prednášky:

1.  Fyzika Zeme – 1 uvod

2. Fyzika 2 mechanika a grav zakon

3. Fyzika 3 mechanika energie

4. Fyzika 4 termodynamika

5. levitra dosage 20mg

6. Fyzika 6 pevne latky

7. Fyzika 7 elektrina

8. Fyzika 8 magnetizmus

9. Fyzika 9 optika

10. Fyzika 10 atomova fyzika

doplnok: levitra vardenafil tablets

Predmet: Základy aplikovanej geofyziky, 2. roč. bak. Geológia

Prednášky (prezentácie):

1. Zaklady aplik geofyziky – uvod

2. Gravimetria

3. Magnetometria

4a. Geoelektrika – odporovné metódy

4b. Geoelektrika – georadar

5. Seizmické metódy

6. Rádionuklidové metódy

7. tadalafil 40 mg reviews

8. Karotáž

Skriptá:

Gravimetria, Magnetometria , Geoelektrika, Seizmika, Radiometria, Seizmologia, Karotaz

Predmet: Petrofyzika, 3. roč. bak. Geológia

Prednášky:

1. Hustoty

2. Magneticke vlastnosti

3. Elektricke vlastnosti

4. Seizmicke vlastnosti

Predmet: Geofyzikálne aparatúry a metodika terénnych meraní (1), 3. roč. bak. Geológia

Prednášky:

1a. Gravimetria – aparatury

1b. where to get cheap viagra

1c. Gravimetria – priklady

2a. Magnetometria – aparatury

2b. Magnetometria_metodika

2c. Magnetometria – priklady

3a. Geoelektricke metody – 1 cast_odporove metody

3b. Geoelektricke metody – 2 cast_Indukovaná polarizácia

3c. Geoelektricke metody – 3 cast_potencialova metody

3d. Geoelektricke metody – 4 cast_SP

3e. Geoelektricke metody – 5 cast_EM

Zadania:

Gravimetria – spracovanie mikrogravimetrických údajov: zadanie – sv Jur

 

Predmet: GRAVIMETRIA (1), 1. roč. Mgr. AEGf

Prednášky:

1. Uvod do gravimetrie

2. Tvar Zeme a normalne pole

3. Korekcie v ramci tvorby UBA cast1 – Fayeova a Bouguerova korekcia

4. 4 korekcie v ramci tvorby UBA cast2 – terenne korekcie

5a. UBA – vyznam a priklady, 5b. UBA – doplnujuce poznamky

6. Priama_uloha,  6b: Priama_uloha – poznamky

7. Interpretacne_metody

8. viagra online canadian pharmacy

9. Aplikacie

Cvičenia:

1. Oprava o chod: chod

2. Výpočet normálneho poľa: normalne_pole

3. Výpočet hodnôt Bullardovho člena pre región Tatier: Bullard_Tatry

4. Výpočet a zobrazenie hodnôt ÚBA pre lokalitu Pinciná: UBA_Pincina

5. Výpočet hodnôt Fayeovej korekcie pre územie SR: Faye_korekcia

6. Priama úloha, profilový prípad (2D teleso): priama_uloha_2D

7. Priama úloha, plošný prípad (3D teleso): Priama uloha grid

8. Modelovanie v programe Potent – účinok kanalizačného zberača a telesa gemerických granitov, údaje: Zadanie_modelovanie_Potent_GagarinovaZadanie_modelovanie_Potent_gemer_granity

9. Metóda charakteristických bodov (pre dve rozdielne polia ÚBA), údaje:

char bod

10. Hustotná inverzia pomocou metódy Last and Kubik: inverzia_Last and Kubik

11. Metóda TNG (Berezkinova metóda) – určovanie hĺbky zdroja: metoda_TNG

 

Predmet:  MAGNETICKÉ METÓDY (1), 1. roč. Mgr. AEGf

Prednášky:

1. Úvod do magnetometrie: 1 uvod_do_magnetometrie

2. Zemské magnetické pole: 2 Zemske magneticke pole

3. Anomálne magnetické pole na území SR: 3 magneticke pole v ramci SR

4. Priama úloha v magnetometrii – úvodné poznámky: 4 Priama uloha v magnetometrii – uvodne veci

5. Priama úloha v magnetometrii 1 – odvodenia vzťahov: 5 Priama uloha v magnetometrii – pokrocilejsie veci 1

6. Priama úloha v magnetometrii 2 – pokročilejšie veci: 6 Priama uloha v magnetometrii – pokrocilejsie veci 2

7. Obrátená úloha a interpretačné metódy: 7 interpretacne metody v magnetometrii

8. Transformácie v magnetometrii: 8 transformacie poli v magnetometrii

9. Poznámky ku remanentnej magnetizácii: 9 remanentna magnetizacia

10. Aplikácie – príklady: 10 aplikacie magnetometrie

Cvičenia:

  1. Určenie normálneho poľa, reálne údaje: 1 normalne pole
  2. Práca s poľom delta_T Slovenskej republiky: 2 pole delta T Slovenska
  3. Úvodné modelovanie v prostredí Potent (guľa): 3 modelovanie Potent – gula
  4. Modelovanie účinku dosky (Potent): 4 modelovanie pola doska
  5. Demagnetizačný efekt: 5 demagnetizacny efekt
  6. Metóda polovičnej šírky anomálie: 6 metoda polovicnej sirky
  7. Wernerova dekonvolúcia: 7 Wernerova dekonvolucia
  8. Transformácie: 8 vypocet transformacii

 

Predmet: Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a environmentálnej geofyziky, 3. roč. bak. Geológia

1.Uvod a struktura BP

2.Ako pisat zaverecne prace

3.Ako_prezentovat vysledky BP

Predmet: Modelovanie v geofyzike

Prednášky:

1. Základy optimalizačného modelovania v gravimetrii: Optimalizacne modelovanie

2. Manuál ku práci s programom Mod3D Základne instrukcie Mod3D

Cvičenia:

1. Súbory ku zadaniu z optimalizačného modelovania: subory optimalizacne modelovanie Potent

2. Súbory ku zadaniu z 3D molelovania pomocou programu Mod3D: Mikrogravimetria – Trnava – Mod3D

Predmety: MATLAB (1) – úvod do programovania vedeckých problémov 

                     Programovanie v prostredí MATLAB

Prednášky:

1. Prednáška – vo forme PPT súboru: Matlab1_prednaska 1,  vo forme PDF súboru: Matlab1_prednaska 1

2. Prednáška – vo forme PPT súboru: Matlab1_prednaska 2, vo forme PDF súboru: Matlab1_prednaska 2

3. Prednáška – vo forme PPT súboru: Matlab1_prednaska 3 , vo forme PDF súboru: Matlab1_prednaska 3

4. Prednáška – pozostáva z niekoľkých príkladov použitia cyklov a podmienok: 1 odstranenie heringbone efektu z TM-4 dat, 2 microgravimetry processing, 3 Fourierove rady, 4 FIR filtracia v priestorovej oblasti

5. Prednáška – samoštúdium (práca s reťazcami a súbormi) – vo formáte PPT: Matlab1_prednaska 5 – samostudium, a vo forme PDF: Matlab1_prednaska 5 – samostudium

6. Prednáška – samoštúdium (grafy a obrázky) – vo formáte PPT: Matlab1_prednaska 6 – samostudium, a vo formáte PDF: Matlab1_prednaska 6 – samostudium

7. Prednáška – funkcie v Matlabe – vo formáte PPT: Matlab1_prednaska 7, a vo formáte PDF: Matlab1_prednaska 7

8. Prednášky – systémy rovníc – vo formáte PPT: Matlab1_prednaska 8 a PDF: Matlab1_prednaska 8

Cvičenia:

1. Súbory – jednoduchý script na ukážku plus údaje na prvé zadanie: 1 prednaska – subory

2. Súbory – druhé zadanie: 2 prednaska – subory

3. Súbory – tretia prednáška a k tomu aj zadanie: 3 prednaska – subory

4. Súbory – zadanie z IIR filtrov – Hilbertova transformácia: 4b IIR filtracia v priestorovej oblasti – Hilbertova transformacia – zadanie

5. Súbory ku piatej prednáške (práca s reťazcami a súbormi): 5 prednaska – samostudium – subory

6. Súbory ku šiestej prednáške (grafy a obrázky): 6 prednaska – samostudium – subory

7. Súbory ku siedmej prednáške (funkcie): 7 prednaska – subory

8. Súbory ku ôsmej prednáške (systémy rovníc): 8 prednaska – subory

Predmet: Metódy archeogeofyzikálneho prieskumu, 3. roč. Bc. štúdium FiF UK (Archeológia)

Prednášky:

1. Uvod  – Metody archeogeofyzikalneho prieskumu

2. Magnetometria

3. Radionuklidove metody

4. SEIZMIKA v ARCHEOLOGII

5. SEIZMOLOGIA v ARCHEOLOGII

6. Geoelektricke metody

7. Georadar

8. Gravimetria metodika

9. Gravimetria priklady

10. vybrana prikladova studia – Katarinka

príprava na skúšku: OTAZKY archeo-geofyzik vyskum

Predmet: Príkladové štúdie použitia metód archeo-geofyzikálneho výskumu, 1. roč. Mgr. štúdium, FiF UK (Archeológia)

1. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_uvod

2. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_magnetometria

3. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_mikrogravimetria

4. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_GPR

5. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_geoelektrika

6. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_mikrograv_plus_radar

7. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_komplexne_studie

8. Zaverecne poznamky

Ponuky na terenne akcie v LS

Predmet: Geofyzika a archeológia (2.roč, Bc. Geológia)

1.Úvod: archeogeofyzika – uvod

2.Magnetometria: magnetometria

3. Geoelektrické metódy: geoelektrika

4.Georadar: GPR

5.Gravimetria: gravimetria

6.Komplexné š´túdie: Katarinka

7.Záverečné poznámky: zaverecne poznamky

Subject: Mathematics (Biological Chemistry)

1. Basic rules, introduction into algebra: Mathematics for BCH – lecture 1, vocabulary: vocabulary – lecture 1

2. Systems of equations, coordinate systems: buy viagra 50mg, vocabulary: vocabulary – lecture 2

3. Functions – types, properties: Mathematics for BCH – lecture 3, vocabulary: vocabulary – lecture 3

4. Limits, sequences, series: Mathematics for BCH – lecture 4, vocabulary: vocabulary – lecture 4

5. Derivatives: Mathematics for BCH – lecture 5, vocabulary: vocabulary – lecture 5

6. Further topics with derivatives: Mathematics for BCH – lecture 6, vocabulary: vocabulary – lecture 6

7. Integration (1) – indefinite integrals: Mathematics for BCH – lecture 7, vocabulary: vocabulary – lecture 7

8. Integration (2) – definite and improper integrals: Mathematics for BCH – lecture 8, vocabulary: vocabulary – lecture 8

9. Partial derivatives, multiple integrals: Mathematics for BCH – lecture 9, vocabulary: vocabulary – lecture 9

10. Ordinary differential equations: Mathematics for BCH – lecture 10,

11. Statistics: Mathematics for BCH – lecture 11, vocabulary: vocabulary – lecture 11

topics of the examination: Mathematics – sylabus ku skuske

 

Subject: Physics 1 (Biological Chemistry)

1. Introduction: Physics for BCH – topic 1

2. Mechanics: viagra doses available

3. Oscillations and waves: Physics for BCH – topic 3

4. Thermodanymics: Physics for BCH – topic 4

5. Electricity: Physics for BCH – topic 5

6. Magnetism: Physics for BCH – topic 6

List of Fundamental physical constants and values

Physics 1: possible questions

 

Predmet: Matematika (1), 1. roč. bak. Geológia

Učebný text: Matematika1

Cvičenia: množiny, rovnice, vlastnosti_funkcií, grafy_funkcií, limity, derivácie 1, derivácie 2, priebeh funkcie, integrály

SKRIPTÁ (publikované v rámci katedry a oddelenia):

Šefara a Bielik: Geofyzikalny obraz ZK

Mojzes: Metodika terennych geofyzikalnych merani radioaktivity hornin

Karcol:_Specialne funkcie 1

Karcol:_Specialne_funkcie_2

Putiška a Dostal: Elektricka odporova tomografia