Výsledky vyhľadávania pre ‘8’

Project APVV-0194-10 “Bouguer_NG”

Napísal what stores sell cialis, v

Aims of the project: summarizing analysis of non-standard effect and improvement of the Complete Bouguer Anomalies (CBA) evaluation methodics, recalculation and unification of gravimietrical database in Slovak Republic with addition of archive detailed measurements, testing of new CBA map by new field measurements realisation, interpretation of new CBA map (2.5 and 3D integrated modelling, analysis […]

buy viagra next day delivery

Napísal Andrej, v vardenafil dosage

8 študentov odboru Aplikovaná a environmentálna geofyzika (bakalárskeho i magisterského štúdia) sa zúčastnilo jednodňovej exkurzie (21.10.2014) na 3D reflexné seizmické merania realizované poľskou firmou Geofizyka Toruň S.A. na Záhorí v oblasti Moravského Svätého Jána.

Učebné texty

Napísal Andrej, v

Predmet: Fyzika Zeme, 1. ročník, bakalársky program Geológia Prednášky: 1. Fyzika Zeme 1 uvod 2. Fyzika Zeme 2 mechanika a grav zakon 3. Fyzika Zeme 3 mechanika energie 4. Fyzika Zeme 4 kvapaliny 5. Fyzika Zeme 5 termodynamika 6. Fyzika Zeme 6 pevne latky 7. FyzikaZeme 7 elektrina 8. Fyzika Zeme 8 optika 9. Fyzika […]

Fotogaléria

Napísal kaegadmin, v

Niekoľko zaujímavých fotiek z typického geofyzikálneho života… Typicke situacie z geofyzikalneho zivota Dobšinská ľadová jaskyňa