Prednáška „Geophysics in the Energy Transition“

Napísal Kaeg-Doktorand, v Uncategorized @sk

Pozývame vás na prednášku RNDr. Eriky Gašperikovej, Ph.D. (Lawrence Berkeley National Laboratory, California, USA), ktorá sa uskutoční vo štvrtok 23. júna 2022 o 11:00 na Prírodovedeckej fakulte UK v prezenčnom centre J. A. Komenského (AMOS).

Trackback von deiner Website.