Aktuálne témy Bakalárskych a Diplomových prác na našej katedre (šk. rok 2018/2019)

Napísal Roman Pašteka, v Aktuality

Milé študentky, milí študenti.

V pripojených súboroch nájdete aktualizované témy BP a DP na našej katedre.

V prípade záujmu o niektorú z nich kontaktujte uvedeného učiteľa alebo vedúceho katedry.

BakTemy18

DiplTemy18

Trackback von deiner Website.