Aktuálne témy Bakalárskych a Diplomových prác na našej katedre (šk. rok 2017/2018)

Napísal Roman Pašteka, v Aktuality

Milé študentky, milí študenti.

V pripojených súboroch nájdete aktualizované témy BP a DP na našej katedre.

V prípade záujmu o niektorú z nich kontaktujte uvedeného učiteľa alebo vedúceho katedry.

BakTemy17

DiplTemy17

Trackback von deiner Website.