Aktuálne témy Bakalárskych a Diplomových prác na našej katedre (šk. rok 2019/2020)

Napísal Roman Pašteka, v Uncategorized @sk

Milé študentky, milí študenti.

V pripojených súboroch nájdete aktualizované témy BP a DP na našej katedre.

V prípade záujmu o niektorú z nich kontaktujte uvedeného učiteľa alebo vedúceho katedry.

BakTemy 2019-20

DiplTemy 2019-20

Trackback von deiner Website.