Učebné texty

Predmet: Fyzika, 1. roč. bak. Geológia a Geológia vo využívaní krajiny

Prednášky:

1.  Fyzika 1 – uvod

2. Fyzika 2 – mechanika grav zakon 2020

3. Fyzika 3 – mechanika energie 2020

4. Fyzika 4 tepelne stroje 2020

5. Fyzika 5 skupenstva fazove prechody 2020

6. Fyzika 6 pevne latky 2020

7. Fyzika 7 plyny a kvapaliny 2020

8. Fyzika 8 elektrina 2020

zaujímavosť: gravitacne_kopce

Predmet: Základy aplikovanej geofyziky, 2. roč. bak. Geológia

Prednášky (prezentácie):

1. Úvod

2. Gravimetria

3. Magnetometria

4a. Geoelektrika – odporovné metódy

4b. Geoelektrika – georadar

5. Seizmické metódy

6. Rádionuklidové metódy

7. Seizmológia

8. Karotáž

Skriptá:

Gravimetria, Magnetometria , Geoelektrika, Seizmika, Radiometria, Seizmologia, Karotaz

Predmet: Petrofyzika, 3. roč. bak. Geológia

Prednášky:

1. Hustoty

2. Magneticke vlastnosti

3. Elektricke vlastnosti

4. Seizmicke vlastnosti

Predmet: Geofyzikálne aparatúry a metodika terénnych meraní (1), 3. roč. bak. Geológia

Prednášky:

1a. Gravimetria – aparatury

1b. Gravimetria – metodika

1c. Gravimetria – priklady

2a. Magnetometria – aparatury

2b. Magnetometria_metodika

2c. Magnetometria – priklady

3a. Geoelektricke metody – 1 cast_odporove metody

3b. Geoelektricke metody – 2 cast_Indukovaná polarizácia

3c. Geoelektricke metody – 3 cast_potencialova metody

3d. Geoelektricke metody – 4 cast_SP

3e. Geoelektricke metody – 5 cast_EM

Zadania:

Gravimetria – spracovanie mikrogravimetrických údajov: zadanie – sv Jur

Predmet: GRAVIMETRIA (1), 1. roč. Mgr. AEGf

Prednášky:

1. Uvod do gravimetrie

2. Tvar Zeme a normalne pole

3. Korekcie v ramci tvorby UBA cast1 – Fayeova a Bouguerova korekcia

4. 4 korekcie v ramci tvorby UBA cast2 – terenne korekcie

5a. UBA – vyznam a priklady, 5b. UBA – doplnujuce poznamky

6. Priama_uloha,  6b: Priama_uloha – poznamky

7. Interpretacne_metody

8. Transformacie

9. Aplikacie

Cvičenia:

1. Oprava o chod: chod

2. Výpočet normálneho poľa: normalne_pole

3. Výpočet hodnôt Bullardovho člena pre región Tatier: Bullard_Tatry

4. Výpočet a zobrazenie hodnôt ÚBA pre lokalitu Pinciná: UBA_Pincina

5. Výpočet hodnôt Fayeovej korekcie pre územie SR: Faye_korekcia

6. Priama úloha, profilový prípad (2D teleso): priama_uloha_2D

7. Priama úloha, plošný prípad (3D teleso): Priama uloha grid

8. Modelovanie v programe Potent – účinok kanalizačného zberača, údaje: Gagarinova_zberac

9. Metóda charakteristických bodov (pre dve rozdielne polia ÚBA), údaje: char bod

Predmet:  MAGNETICKÉ METÓDY (1), 1. roč. Mgr. AEGf

Prednášky:

1. Úvod do magnetometrie: 1 uvod_do_magnetometrie

2. Zemské magnetické pole: 2 Zemske magneticke pole

3. Priama úloha v magnetometrii (základy): 3 Priama uloha v magnetometrii

4. Anomálne magnetické pole na území SR: 4 magneticke pole v ramci SR

5. Interpretačné metódy v magnetometrii: 5 interpretacne metody v magnetometrii

Cvičenia:

1. Určenie a odstránenie normálneho poľa: 1 normalne pole

2. Modelovanie anomálneho poľa gule (Potent): 2 modelovanie Potent – gula

3. Modelovanie anomálneho poľa dosky (Potent): 3 modelovanie Potent – doska

4. Práca s anomálnym magnetickým poľom z JV časti Východoslovenskej nížiny: 4 pole dT Vychodoslovenska nizina

5. Metóda polovičnej šírky – zadanie je vložené do prednášky č. 5 (na snímku č. 5).

6. Modelovanie reálnych údajov – Tešedíkovská magnetická anomália: 6 modelovanie – Tesedikovska naomalia

Predmet: Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a environmentálnej geofyziky, 3. roč. bak. Geológia

1.Uvod a struktura BP

2.Ako pisat zaverecne prace

3.Ako_prezentovat vysledky BP

Modelovanie v geofyzike

Prednášky:

1. Základy optimalizačného modelovania v gravimetrii: Optimalizacne modelovanie

2. Manuál ku práci s programom Mod3D Základne instrukcie Mod3D

Cvičenia:

1. Súbory ku zadaniu z optimalizačného modelovania: subory optimalizacne modelovanie Potent

2. Súbory ku zadaniu z 3D molelovania pomocou programu Mod3D: Mikrogravimetria – Trnava – Mod3D

Predmety: MATLAB (1) – úvod do programovania vedeckých problémov

Programovanie v prostredí MATLAB

Prednášky:

1. Prednáška – vo forme PPT súboru: Matlab1_prednaska 1,  vo forme PDF súboru: Matlab1_prednaska 1

2. Prednáška – vo forme PPT súboru: Matlab1_prednaska 2, vo forme PDF súboru: Matlab1_prednaska 2

3. Prednáška – vo forme PPT súboru: Matlab1_prednaska 3 , vo forme PDF súboru: Matlab1_prednaska 3

4. Prednáška – pozostáva z niekoľkých príkladov použitia cyklov a podmienok: 1 odstranenie heringbone efektu z TM-4 dat, 2 microgravimetry processing, 3 Fourierove rady, 4 FIR filtracia v priestorovej oblasti

Cvičenia:

1. Súbory – jednoduchý script na ukážku plus údaje na prvé zadanie: 1 prednaska – subory

2. Súbory – druhé zadanie: 2 prednaska – subory

3. Súbory – tretia prednáška a k tomu aj zadanie: 3 prednaska – subory

4. Súbory – zadanie z IIR filtrov – Hilbertova transformácia: 4b IIR filtracia v priestorovej oblasti – Hilbertova transformacia – zadanie

Predmet: Metódy archeogeofyzikálneho prieskumu, 2. roč. Bc. štúdium FiF UK (Archeológia)

Prednášky:

1. Uvod

2. Magnetometria

3. Radionuklidove metody

4. SEIZMIKA v ARCHEOLOGII

5. SEIZMOLOGIA v ARCHEOLOGII

6. Geoelektricke metody

7. Georadar

8. Gravimetria metodika

9. Gravimetria priklady

10. vybrana prikladova studia – Katarinka

Predmet: Príkladové štúdie použitia metód archeo-geofyzikálneho výskumu, 1. roč. Mgr. štúdium, FiF UK (Archeológia)

1. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_uvod

2. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_magnetometria

3. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_mikrogravimetria

4. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_GPR

5. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_geoelektrika

6. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_mikrograv_plus_radar

7. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_komplexne_studie

8. Zaverecne poznamky

Ponuky na terenne akcie v LS

Subject: Mathematics (Biological Chemistry)

1. Basic rules, introduction into algebra: Mathematics for BCH – lecture 1, vocabulary: vocabulary – lecture 1

2. Systems of equations, coordinate systems: Mathematics for BCH – lecture 2, vocabulary: vocabulary – lecture 2

3. Functions – types, properties: Mathematics for BCH – lecture 3, vocabulary: vocabulary – lecture 3

4. Limits, sequences, series: Mathematics for BCH – lecture 4, vocabulary: vocabulary – lecture 4

5. Derivatives: Mathematics for BCH – lecture 5, vocabulary: vocabulary – lecture 5

6. Further topics with derivatives: Mathematics for BCH – lecture 6, vocabulary: vocabulary – lecture 6

7. Integration (1) – indefinite integrals: Mathematics for BCH – lecture 7, vocabulary: vocabulary – lecture 7

8. Integration (2) – definite and improper integrals: Mathematics for BCH – lecture 8, vocabulary: vocabulary – lecture 8

9. Partial derivatives, multiple integrals: Mathematics for BCH – lecture 9, vocabulary: vocabulary – lecture 9

10. Ordinary differential equations: Mathematics for BCH – lecture 10,

11. Statistics: Mathematics for BCH – lecture 11, vocabulary: vocabulary – lecture 11

topics of the examination: Mathematics – sylabus ku skuske

Subject: Physics (Biological Chemistry)

1. Introduction: Physics for BCH – lecture 1, vocabulary: vocabulary – lecture 1

2. Mechanics-A: Physics for BCH – lecture 2, vocabulary: vocabulary – lecture 2

3. Mechanics-B: , Physics for BCH – lecture 3, vocabulary: vocabulary – lecture 3

4. Thermodynamics: Physics for BCH – lecture 4, vocabulary: vocabulary – lecture 4,

Exercises – solved: Thermodynamics – exercises – solved, Next exercises will be sent per e-mail.

5. Electrics: Physics for BCH – lecture 5, vocabulary: vocabulary – lecture 5,

Exercises – solved: Electrics – exercises – solved, simple example was sent via e-mail

6. Magnetics: Physics for BCH – lecture 6, vocabulary: vocabulary – lecture 6,

Exercises – solved: Magnetics – exercises – solved, simple example was sent via e-mail

7. EM, Maxwell’s equations: Physics for BCH – lecture 7, vocabulary: vocabulary – lecture 7

8. Optics: Physics for BCH – lecture 8, vocabulary: vocabulary – lecture 8

Exercises – solved: Optics – exercises – solved, simple example was sent via e-mail

9. Atomic physics: Physics for BCH – lecture 9, vocabulary: vocabulary – lecture 9

Exercises – solved: Atomic Physics – exercises – solvedsimple example will be sent via e-mail

10. Quantum mechanics: Physics for BCH – lecture 10, vocabulary: vocabulary – lecture 10

Exercises – solved: Atomic Physics 2 – exercises – solved, simple example will be sent via e-mail

11. Special and general relativity: Physics for BCH – lecture 11

Exercises – solved: Special_relativity_solved, simpe example comes via e-mail.

This was is final lecture in this summer term.

Here you can find the list of questions and exercises, which will be given in the examination:

Physics – questions

Predmet: Matematika (1), 1. roč. bak. Geológia

Učebný text: Matematika1

Cvičenia: množiny, rovnice, vlastnosti_funkcií, grafy_funkcií, limity, derivácie 1, derivácie 2, priebeh funkcie, integrály