Učebné texty

Predmet: Fyzika, 1. roč. bak. Geológia a Geológia vo využívaní krajiny

Prednášky:

1. Fyzika 1 uvod 2018

2. Fyzika 2 mechanika grav zakon 2018

3. Fyzika 3 mechanika energie 2018

4. Fyzika 4 tepelne stroje 2018

5. Fyzika 5 skupenstva fazove prechody 2018

6. Fyzika 6 pevne latky 2018

7. Fyzika 7 plyny a kvapaliny 2018

8. Fyzika 8 elektrina 2018

9. Fyzika 9 magnetizmus 2018

10. Fyzika 10 atomova fyzika 2018

11. Fyzika 11 optika 2018

 

Predmet: Základy aplikovanej geofyziky, 2. roč. bak. Geológia

Prednášky (prezentácie):

1. Úvod

2. Gravimetria

3. Magnetometria

4a. Geoelektrika – odporovné metódy

4b. Geoelektrika – georadar

5. Seizmické metódy

6. Rádionuklidové metódy

7. Seizmológia

8. Karotáž

Skriptá:

Gravimetria Magnetometria , Geoelektrika, Seizmika, Radiometria, Seizmologia, Karotaz

 

Predmet: Petrofyzika, 3. roč. bak. Geológia

Prednášky:

1. Hustoty

2. Magneticke vlastnosti

3. Elektricke vlastnosti

4. Seizmicke vlastnosti

 

Predmet: Geofyzikálne aparatúry a metodika terénnych meraní (1), 3. roč. bak. Geológia

Prednášky:

1a. Gravimetria – aparatury

1b. Gravimetria – metodika

1c. Gravimetria – priklady

2a. Magnetometria – aparatury

2b. Magnetometria – metodika

2c. Magnetometria – priklady

3a. Geoelektricke metody – 1 cast_odporove metody

3b. Geoelektricke metody – 2 cast_Indukovaná polarizácia

3c. Geoelektricke metody – 3 cast_potencialova metody

3d. Geoelektricke metody – 4 cast_SP

3e. Geoelektricke metody – 5 cast_EM

 

Predmet: GRAVIMETRIA (1), 1. roč. Mgr. AEGf

Prednášky:

1. Uvod do gravimetrie

2. Tvar Zeme a normalne pole

3. Korekcie v ramci tvorby UBA cast1 – Fayeova a Bouguerova korekcia

4. Korekcie v ramci tvorby UBA cast2 – terenne korekcie

5a. UBA vyznam a priklady, 5b. UBA doplnujuce poznamky

6. Priama_uloha,  6b: Priama_uloha – poznamky

7. Interpretacne_metody

8. Transformacie

9. Aplikacie

Cvičenia:

1. Oprava o chod: zadanie – chod

2. Výpočet normálneho poľa: normalne_pole

3. Výpočet Fayeovej korekcie pre strednú Európu: Faye_korekcia

4. Výpočet ÚBA, lokalita Pinciná: UBA_Pincina – subory

5. Výpočet priamej úlohy pre jednoduché 2D teleso: priama_uloha_2D

6. Výpočet priamej úlohy pre jednoduché 3D teleso: Priama uloha grid

7. Úvaha týkajúc sa účinku dvoch rozdielnych tvarov anom. telesa:

8. Modelovanie s programom Potent: zadanie – modelovanie – Gagarinova, manuál: tutorial – Potent

9 Metóda polovičnej šírky anomálie, súbory: charakteristicke body

 

Predmet: Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a environmentálnej geofyziky, 3. roč. bak. Geológia

1.Uvod a struktura BP

2.Ako pisat zaverecne prace

3.Ako_prezentovat vysledky BP

 

Modelovanie v geofyzike

Prednášky:

1. Základy optimalizačného modelovania v gravimetrii: Optimalizacne modelovanie

2. Manuál ku práci s programom Mod3D Základne instrukcie Mod3D

Cvičenia:

1. Súbory ku zadaniu z optimalizačného modelovania subory optimalizacne modelovanie Potent

2. Súbory ku zadaniu z 3D molelovania pomocou programu Mod3D Mikrogravimetria Trnava

 

Predmety: MATLAB (1) – úvod do programovania vedeckých problémov

Programovanie v prostredí MATLAB

Prednášky:

1. Prenáška – vo forme PPT súboru: Matlab1_prednaska 1,  vo forme PDF súboru: Matlab1_prednaska 1

2. Prednáška – Matlab1_prednaska 2, ako PDF: Matlab1_prednaska 2

3.Prednáška – Matlab1_prednaska 3, ako PDF: Matlab1_prednaska 3

4.Prednáška – Matlab1_prednaska 4, ako PDF: Matlab1_prednaska 4

5.Prednáška – Matlab1_prednaska 5 ako PDF: Matlab1_prednaska 5

6.Prednáška – Matlab1_prednaska 6, ako PDF: Matlab1_prednaska 6

7.Prednáška: Matlab1_prednaska 7, ako PDF: Matlab1_prednaska 7

8.Prednáška: Matlab1_prednaska-8, ako PDF: Matlab1_prednaska-8

9.Prednáška – vybrané témy: Matlab1_prednaska 9a – fyzik chemia, ako PDF: Matlab1_prednaska 9a – fyzik chemia

Cvičenia:

1. Súbory – jednoduchý script na ukážku plus údaje na prvé zadanie: 1 prednaska – subory

2.Súbory – skript a údaje ku prednáške plus údaje na druhé zadanie: 2 prednaska – subory

3.Súbory – skript a údaje ku prednáške plus údaje na tretie zadanie: 3 prednaska – subory

4.Súbory – skript a obrázky (JPG) ku prednáške: 4 prednaska – subory

5.Súbory – skripty a potrebné údaje ku prednáške a zadaniu: 5 prednaska – subory

6.Súbory – skripty a potrebné údaje ku prednáške a zadaniu: 6 prednaska – subory

7.Súbory – skript a podporné údaje ku prednáške a zadaniu: 7 prednaska – subory

8.Súbory – údaje ku prednáške a zadaniu: 8 prednaska – subory

9.Súbory – údaje a skripty ku prednáške: 9a prednaska – subory

 

Predmet: Metódy archeogeofyzikálneho prieskumu, 2. roč. Bc. štúdium FiF UK (Archeológia)

Prednášky:

1. Uvod Metody archeo-geofyzikalneho prieskumu

2. Gravimetria metodika, Gravimetria priklady

3. Magnetometria

4. Radionuklidove_metody

5. Geolektrické metódy, jednosmerné metódy

6. Geoelektrické metódy, georadar

7. Seizmické metódy

 

Predmet: Príkladové štúdie použitia metód archeo-geofyzikálneho výskumu, 1. roč. Mgr. štúdium, FiF UK (Archeológia)

1. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_uvod

2. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_magnetometria

3. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_mikrogravimetria

4. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_GPR

5. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_geoelektrika

6. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_mikrograv_plus_radar

7. Prikladove_studie_archeo-geofyziky_komplexne_studie

8. Zaverecne poznamky

Ponuky na terenne akcie v LS

 

Subject: Mathematics (Biological Chemistry)

1. Basic rules, introduction into algebra: Mathematics for BCH – lecture 1, vocabulary: vocabulary – lecture 1

2. Systems of equations, coordinate systems: Mathematics for BCH – lecture 2, vocabulary: vocabulary – lecture 2

3. Functions – types, properties: Mathematics for BCH – lecture 3, vocabulary: vocabulary – lecture 3

4. Limits, sequences, series: Mathematics for BCH – lecture 4, vocabulary: vocabulary – lecture 4

5. Derivatives: Mathematics for BCH – lecture 5, vocabulary: vocabulary – lecture 5

6. Further topics with derivatives: Mathematics for BCH – lecture 6, vocabulary: vocabulary – lecture 6

7. Integration (1) – indefinite integrals: Mathematics for BCH – lecture 7, vocabulary: vocabulary – lecture 7

8. Integration (2) – definite and improper integrals: Mathematics for BCH – lecture 8, vocabulary: vocabulary – lecture 8

9. Partial derivatives, multiple integrals: Mathematics for BCH – lecture 9, vocabulary: vocabulary – lecture 9

10. Ordinary differential equations: Mathematics for BCH – lecture 10,

11. Statistics: Mathematics for BCH – lecture 11, vocabulary: vocabulary – lecture 11

 

Subject: Physics (Bilogical Chemistry)

1. Introduction: Physics for BCH – lecture 1, vocabulary: vocabulary – lecture 1

2. Mechanics: Physics for BCH – lecture 2, vocab.: vocabulary – lecture 2

3. Oscillators, waves: Physics for BCH – lecture 3

4. Molecular physics and theromodynamics: Physics for BCH – lecture 4, vocab.: vocabulary – lecture 4

5. Electricity: Physics for BCH – lecture 5, vocabulary: vocabulary – lecture 5

6. Magnetism: Physics for BCH – lecture 6, vocabulary: vocabulary – lecture 6

7. EM, Maxwell’s equations: Physics for BCH – lecture 7, vocabulary: vocabulary – lecture 7

8. Optics: Physics for BCH – lecture 8, vocabulary: vocabulary – lecture 8

9. Atomic physics and radioactivity: Physics for BCH – lecture 9, vocabulary: vocabulary – lecture 9

10. Relativity: Physics for BCH – lecture 10

11. Quantum physics, particle physics: Physics for BCH – lecture 11, vocabulary: vocabulary – lecture 11

Physical constants and values: Fundamental physical constants and values, Sylabus ku skúške: Physics – sylabus ku skuske

 

Predmet: Matematika (1), 1. roč. bak. Geológia

Učebný text: Matematika1

Cvičenia: množiny, rovnice, vlastnosti_funkcií, grafy_funkcií, limity, derivácie 1, derivácie 2, priebeh funkcie, integrály