Učebné texty

Predmet: Fyzika, 1. roč. bak. Geológia a Geológia vo využívaní krajiny

 

Prednášky:

1. Fyzika 1 uvod 2017

2. Fyzika 2 mechanika grav zakon 2017

3. Fyzika 3 mechanika energie 2017

4. Fyzika 4 ternodynamika plyny 2017

5. Fyzika 5 tepelne stroje 2015

6. Fyzika 6 skupenstva fazove prechody 2015

7. Fyzika 7 pevne latky 2015

8. Fyzika 8 plyny a kvapaliny 2015

9. Fyzika 9 elektrina 2017

10. Fyzika 10 magnetizmus 2017

11. Fyzika 11 optika 2017

12. Fyzika 12 radioaktivita 2017

 

Predmet: Základy aplikovanej geofyziky, 2. roč. bak. Geológia

Prednášky (prezentácie):

1. Úvod

2. Gravimetria

4a. Geoelektrika – odporovné metódy

4b. Geoelektrika – georadar

5. Seizmické metódy

6. Rádionuklidové metódy

7. Seizmológia

8. Karotáž

Skriptá:

Gravimetria Magnetometria , Geoelektrika, Seizmika, Radiometria, Seizmologia, Karotaz

 

Predmet: Petrofyzika, 3. roč. bak. Geológia

Prednášky:

1. Hustoty

2. Magneticke vlastnosti

3. Elektricke vlastnosti

4. Seizmicke vlastnosti

 

Predmet: Geofyzikálne aparatúry a metodika terénnych meraní (1), 3. roč. bak. Geológia

Prednášky:

1a. Gravimetria – aparatury

1b. Gravimetria – metodika

1c. Gravimetria – priklady

2a. Magnetometria – aparatury

2b. Magnetometria – metodika

2c. Magnetometria – priklady

3a. Geoelektricke metody – 1 cast_odporove metody

3b. Geoelektricke metody – 2 cast_Indukovaná polarizácia

3c. Geoelektricke metody – 3 cast_potencialova metody

3d. Geoelektricke metody – 4 cast_SP

3e. Geoelektricke metody – 5 cast_EM

 

Predmet: Gravimetria (1), 1. roč. mag. AEGf

Prednášky:

1. Uvod do gravimetrie

2. Tvar Zeme normalne pole

3. Korekcie v ramci tvorby UBA cast1 – Fayeova a Bouguer. kor.

4. Korekcie v ramci tvorby UBA cast2 – terenne korekcie

5a. UBA vyznam a priklady, 5b. UBA doplnujuce poznamky

6. Priama uloha

7. 7 Interpretacne metody

8. Transformacie pola UBA

9. Aplikácie

Cvičenia:

1. Oprava o chod: oprava o chod – subory

2. Výpočet normálneho poľa, subory – normalne pole

3. Výpočet Fayeovej a Bouguerovej korekcie, subory

4. Výpočet ÚBA na Lokalite Pinciná, UBA_Pincina – subory

5. Priama úloha, 2D prípad, subory

6. Priama úloha, 3D prípad, zadanie: Priama uloha grid

7. Modelovanie, Potent – kanalizačný zberač, subory – zberac

8. Modelovanie, Potent – granity gemerika, subory – granity

9. Metódy charakteristických bodov, subory

10. Metóda totálneho normovaného gradientu, subory

 

Predmet: Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a environmentálnej geofyziky, 3. roč. bak. Geológia

1.  Úvod a štruktúra BP

2. Ako_písať_záverečné_práce

3. Ako_prezentovať

 

Modelovanie v geofyzike

Prednášky:

1. Základy optimalizačného modelovania v gravimetrii: Prednaska optim modelovanie

2. Manuál ku práci s programom Mod3D Základne instrukcie Mod3D

Cvičenia:

1. Súbory ku zadaniu z optimalizačného modelovania subory optimalizacne modelovanie Potent

2. Súbory ku zadaniu z 3D molelovania pomocou programu Mod3D Mikrogravimetria Trnava

 

Predmety: MATLAB (1) – úvod do programovania vedeckých problémov

Programovanie geofyzikálnych úloh v prostredí MATLAB

Prednášky:

1. Prenáška – vo forme PPT súboru: Matlab1_prednaska 1,  vo forme PDF súboru: Matlab1_prednaska 1

2. Prednáška – Matlab1_prednaska 2 (PPT), Matlab1_prednaska 2 (PDF)

3. Prednáška – Matlab1_prednaska 3 (PPT), Matlab1_prednaska 3 (PDF)

4.Prednáška – Matlab1_prednaska 4 (PPT), Matlab1_prednaska 4 (PDF)

5. Prednáška – Matlab1_prednaska 5 (PPT), Matlab1_prednaska 5 (PDF)

6. Prednáška – Matlab1_prednaska 6 (PPT), Matlab1_prednaska 6 (PDF)

7. Prednáška – Matlab1_prednaska 7 (PPT), Matlab1_prednaska 7 (PDF)

8. Prednáška – Matlab1_prednaska-8 (PPT), Matlab1_prednaska-8 (PDF)

 

Cvičenia:

1. Zadanie – jednoduchý script na ukážku plus údaje na prvé zadanie: 2 prednaska – subory

2. Zadanie – načítavanie dát zo súboru: 3 prednaska – subory

3. Zadanie – načítanie grafických súborov: 4 prednaska – subory

4. Zadanie – príklady jedn. skriptov, jednoduché zadanie zo štatistiky: 5 prednaska – subory

5. Zadanie – príklady funkcií, jednoduché zadanie z metódy najmenš. štvorcov: 6 prednaska – subory

6. Zadanie – práca s GUI, dáta zo sonaru: 7 prednaska – subory

 

Predmet: Metódy archeogeofyzikálneho prieskumu, 1. roč. bak. FiF UK (Archeológia)

Prednášky:

1. Metódy archeogeofyzikálneho prieskumu – úvod

2. Gravimetria – metodika

3. Gravimetria – priklady

4. Rádionuklidové metódy

5. Geolektrické metódy, jednosmerné metódy

6. Geoelektrické metódy, georadar

7. Seizmické metódy

 

Predmet: Príkladové štúdie použitia metód archeo-geofyzikálneho výskumu, mag. štúdium, FiF UK (Archeológia)

1. 1prikladove_studie_archeo-geofyziky_uvod

2. Príkladové_štúdie_použitia_magnetometrie

3. Príkladové štúdie_použitia mikrogravimetrie

4. Príkladové štúdie použitia georadaru

5. Príkladové štúdie použitia georadaru a mikrogravimetrie na detekciu dutín

 

Subject: Mathematics (Biological Chemistry)

1. Basic rules, introduction into algebra: Mathematics for BCH – lecture 1, vocabulary: vocabulary – lecture 1

2. Linear algebra, coordinate systems: Mathematics for BCH – lecture 2, vocabulary: vocabulary – lecture 2

3. Intervals, elementary functions: Mathematics for BCH – lecture 3

4. Limits of funct., sequences, series: Mathematics for BCH-lecture-4, vocabulary: vocabulary – lecture 4

5. Derivatives, introduction: Mathematics for BCH lecture-5 , vocabulary: vocabulary-lecture-5

6. Utilization of derivatives, complex numbers: Mathematics for BCH – lecture-6, vocabulary: vocabulary-lecture-6

7. Integration – indefinite integrals: Mathematics for BCH lecture-7, vocabulary: vocabulary-lecture-7

8. Integration – definite integrals: Mathematics for BCH lecture-8, vocabulary: vocabulary-lecture-8

9. Functions of several variables: Mathematics for BCH lecture-9, vocabulary: vocabulary-lecture-9

10. Ordinary differential equations:  Mathematics for BCH lecture-10

11. Statistics – basic items (OLDER VERSION): Mathematics for BCH lecture-11, vocabulary: vocabulary-lecture-11, file for exercise with Excel: cooperation – dataset

 

Subject: Physics (Bilogical Chemistry)

1. Introduction into physics: Physics for BCH – lecture 1, vocabulary: vocabulary – lecture 1

2. Mechanics: Physics for BCH – lecture 2,vocabulary: vocabulary – lecture 2

3. Ocillators, waves: Physics for BCH – lecture 3,

4. Molecular physics, thermodynamics: Physics for BCH – lecture 4, vocabulary: vocabulary – lecture 4

5. Electricity: Physics for BCH – lecture 5, vocabulary: vocabulary – lecture 5

6. Magnetism, Electromagnetism: Physics for BCH – lecture 6, vocabulary: vocabulary – lecture 6

7. Maxwells equations, EM waves: Physics for BCH – lecture 7, vocabulary: vocabulary – lecture 7

7b. Optics: Physics for BCH – lecture 7b, vocabulary: vocabulary – lecture 7b

8. Relativity: Physics for BCH – lecture 8

9. Atomic and nuclear physics: Physics for BCH – lecture 9, vocabulary: vocabulary – lecture 9

10. Quantum and particle physics: Physics for BCH – lecture 10, vocabulary: vocabulary – lecture 10

 

Predmet: Matematika (1), 1. roč. bak. Geológia

Učebný text: Matematika1

Cvičenia: množiny, rovnice, vlastnosti_funkcií, grafy_funkcií, limity, derivácie 1, derivácie 2, priebeh funkcie, integrály